گروه نما و دکوراسیون فاسدک در نظر دارد آگهی جذب همکار برای مجموعه خویش و شرکتهای همکار را درج نماید

منصور اجلّی
۱۸ آبان ۹۵

logo3

کلمات مرتبط:
استخدام- جذب نیرو-همکاری -فروش- فنی- کنترل پروژه – نقشه بردار – طراح – معمار- شاپ کار – شاپ درائینگ

http://facadec.ir/google64c2a2471513f0e4.html