مهرشهر کرج

مجتمع مسکونی کلاسیک

http://facadec.ir/google64c2a2471513f0e4.html