مقایسه شیشه

۱۹بطور کلی فرآیند های تولید شیشه جام در داخل کشور با خارج از کشور از لحاظ کیفیت متفاوت بوده و این امر باعث ایجاد تفاوت های قابل توجهی در کیفیت شیشه ها می گردد.

کیفیت رنگ شیشه ها :

۱ –  به دلیل نحوه و روش تولید شیشه های جام رنگی در داخل کشور جام های شیشه ی داخلی از لحاظ کیفیت رنگ قابل مقایسه با شیشه های بلژیکی و خارجی نبوده و از کیفیت رنگ بسیار پایینی نسبت به شیشه های خارجی برخوردار می باشد.  به طور مثال کیفیت رنگ شیشه دودی ایرانی قابل مقایسه با شیشه های دودی بلژیکی و یا خارجی نبوده و رنگ شیشه های بلژیکی و خارجی بسیار زیباتر از شیشه های ایرانی می باشد که این امر مستقیما به نحوه فرآیند تولید شیشه مربوط می شود.

۲ – در شیشه های سفید ایرانی زمینه سبز شیشه ها نسبت به شیشه های سفید بلژیکی و خارجی بیشتر می باشد که این مسئله با توجه به استفاده از شیشه های دو جداره و یا چند لایه باعث ایجاد رنگ سبز در کل شیشه ساخته شده خواهد شد. این در حالی است که شیشه سفید بلژیکی و خارجی زمینه سبز کمتری داشته و در صورت چند لایه بودن از شفافیت بیشتری نسبت به شیشه های سفید ایرانی برخوردار می باشند.

۳ –  شیشه های ایرانی رنگی به دلیل روش و نوع فرآیند تولید حتی در صورتی یک رنگ بودن به طور مثال رنگ دودی امکان چند رنگ شدن شیشه هر کانتینر با کانتینر دیگر و یا حتی در یک کانتینر وجود دارد و باعث ایجاد رنگ های متفاوت در سطح نما خواهد شد. همچنین در آینده در صورت شکست برخی شیشه ها در نمای ساختمانها و در صورت سفارش و تولید مجدد نمای ساختمان چند رنگ خواهد شد.

این در حالی است که با توجه به تجربه این شرکت در استفاده از شیشه های بلژیکی و خارجی این شیشه ها از لحاظ یکسان بودن رنگ هیچ مشکلی نداشته و در مدت زمان طولانی نیز رنگ شیشه ها کاملا یکسان می باشد.

colur rendering index   :

یکی از فاکتور های مهم در زمینه شیشه مبحث colur rendering index   می باشد که نشانگر میزان وضوح تصاویر و رنگهای مناظر بیرون از ساختمان می باشد. این بدین معناست که وقتی از شیشه رنگی بطور مثال دودی و یا سبز و آبی در نمای ساختمانها استفاده می شود در صورتی که در داخل ساختمان باشیم و از پشت شیشه به مناظر بیرون ساختمان نگاه می کنیم رنگ شیشه ها کمترین اثر را بر روی دید گذاشته و مناظر و رنگها در بیرون با کمترین اختلاف نسبت به حالت واقعی به نظر آیند. این مسئله در شیشه های ایرانی بسیار ضعیف بوده و در صورت استفاده از شیشه های ایرانی رنگی مناظر بیرون، از داخل ساختمان کاملا تحت تاثیر رنگ شیشه قرار گرفته و فضای بیرون بصورت کاملا رنگی دیده خواهد شد. این در حالی است که شیشه های خارجی به دلیل کیفیت بالای تولید وحساسیت تولید کنندگان در این زمینه در صورت رنگی بودن کمترین اثر را بر روی دید مناظر بیرون ساختمان داشته و از این لحاظ  هیچ گونه مشکلی نخواهند داشت.

میزان خود کشی شیشه ها:

به طور کلی  شیشه های سکوریت به دلیل فرآیند حرارتی که بر روی آنها صورت می پذیرد در برخی مواقع پس از سکوریت شدن دچار شکست ناگهانی و خود به خودی می شوند که اصطلاحا با عنوان خودکشی شیشه از آن یاد می شود. عوامل مختلفی در این زمینه دخیل می باشد که یکی از مهمترین آنها وجود ناخالصی سولفیدنیکل می باشد، میزان ناخالص شیشه های ایرانی نسبت به شیشه های بلژیکی وخارجی به میزان قابل توجهی بیشتر می باشد و  این مسئله باعث می شود که به طور میانگین میزان خودکشی شیشه های سکوریت ایرانی در طول سال دو برابر شیشه های بلژیکی وخارجی بوده که این امر باعث بروز خسارت در آینده برای پروژه خواهد شد و علاوه بر مشکلات و هزینه مربوط به تهیه و نصب مجدد شیشه باعث چند رنگ شدن  نما خواهد شد.

میزان ناخالصی شیشه ها :

با توجه به نوع فرآیند شیشه های ایرانی در اکثر اوقات در درون جام های شیشه ایرانی برخی ناخالصی ها از جمله حباب هوا و یا لکه های کوچک و بزرگ و موارد دیگر دیده می شود که این موارد علاوه بر ایجاد نمای نامناسب برای شیشه ها تاثیر بسزایی در افزایش میزان خودکشی شیشه ها پس از سکوریت شدن خواهد داشت. این در

 

 

صورتی است که این نوع ناخالصی ها به هیچ عنوان در شیشه های بلژیکی و خارجی وجود نداشته و این شیشه ها کاملا عاری از این گونه ناخالصی ها می باشد.

تلورانس ضخامت شیشه ها:

شیشه های ایرانی اکثرا از لحاظ ضخامت دارای تلورانس می باشد بطور مثال در مورد یک شیشه با ضخامت ۸ میلیمتر در اکثر مواقع ضخامت شیشه mm5/0 ±۸ می باشد و یا در بعضی مواقع ضخامت یکطرف جام شیشه با طرف دیگر همان جام متفاوت می باشد که این امر باعث افزایش درصد شکست و خودکشی و ایجاد مشکل در کیفیت نهایی محصول خواهد شد.

اعوجاج جام های شیشه:

جام های شیشه تولید داخل علی رغم اینکه به صورت float تولید می گردد در برخی موارد حتی به صورت غیر سکوریت نیز دارای اعوجاج می  باشد که باعث بروز مشکلات زیادی در نما خواهد شد. این در حالی است که شیشه های بلژیکی و خارجی در حالت خام بدون هیچ گونه اعوجاجی ندارد.

 

 

http://facadec.ir/google64c2a2471513f0e4.html