کارفرمایان،مدیران ارشد،مشاوران پروژه های عمرانی، اقتصادی و …
در صورتی که برای ادامه پروژه عمرانی خود از جمله تجاری و اداری، درمانی و گردشگری نیاز به جذب سرمایه و منابع مالی دارید لطفا با اینجانب تماس بگیرید
۹۱۲-۶۹۴-۶۶۲۹
منصور اجلّی

نکته: گروه نما و دکوراسیون فاسادک به عنوان زیرگروه بخش فنی،مهندسی و اقتصادی شرکت آمود طرح نما فعالیت دارد

logo jadid
نوع قراردادها:
EPCF E.P.C.F. طراحی و مهندسی ، تامین مصالح، ساخت و اجرا و تامین منابع مالی (فاینانس-تهاتر)
Bot ساخت بهره برداری و انتقال
Turn key کلید در دست
مدیریت پیمان و

کلمات مرتبط:
تهاتر سرمایه سرمایه گذاری مشارکت مشارکت در ساخت تزریق پول بیمارستان هتل آپارتمان مشارکت در ساخت
نما مدرن – نمای خارجی –اسکلت- تاسیسات – برق تامین مالی –

http://facadec.ir/google64c2a2471513f0e4.html